Viktig informasjon om våre sekker

Viktig informasjon ved bruk av sekker fra OsloMiljø

  • Sekkene må plasseres slik at vi når dem med kranbil (max. 10 meter fra veien)
  • Tenk på brannfare og plasser sekken minst 5 meter fra husveggen
  • Ivareta fremkommeligheten for nødetater og funksjonshemmede
  • Ikke fyll Sekken for full. Den må ikke lastes over sin høyde, bredde eller tillatte vekt
  • Ikke kast avfall i sorte/fargede søppelsekker. Søppelsekker må være gjennomsiktige slik at visuell kontroll er mulig

Oversikt over hva du ikke kan kaste i en sekk for Blandet avfall:

Om du har avfall i noen av kategoriene under, kan du bestille egen sekk for dette. Dersom ditt avfall ikke matcher noen av våre sekker/avfallskategorier, kan du ta kontakt med vårt kundesenter, så vil vi finne en løsning. Om det legges feil type avfall i sekken vil det kunne innebære et ekstra gebyr. Eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller sortering vil kunne bli belastet kunden.

EE-avfall

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks.: datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder eller elektrisk verktøy

Radioaktivt avfall

Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol.

 

 

Eksplosivt avfall

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

 

Smittefarlig avfall

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall

Våtorganisk avfall

Matavfall, frityrolje, dyrekadaver

 

 

 

 

Farlig avfall

Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, Gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, takpapp, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

 

Flytende avfall

Avløpsslam mv

Gips

Gipsplater og avfall som inneholder gips

Dekk

Impreg. trevirke

Tungmasser

Betong, jord, sand, stein, grus, takstein

 

 

Isolasjons-materiale